Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów:

Procesy

 • analizujemy procesy od wejścia zapytania ofertowego do dostarczenia gotowego wyrobu do klienta,

Projekty

 • prowadzimy projekty związane z usprawnieniami i standaryzacją procesów produkcyjnych, poprzez wdrażanie i rozwój narzędzi Lean Manufacturing,
 • inicjujemy i prowadzimy projekty nakierowane na optymalizację, obniżkę kosztów, poprawę efektywności oraz eliminację strat w przedsiębiorstwie,

Kultura ciągłego doskonalenia

 • wdrażamy i rozwijam kultury ciągłego doskonalenia w organizacji,
 • propagujemy i implementujemy narzędzi Lean Manufacturing m.in. (5S, TPM, VSM, SMED, KAIZEN ect.),

Szkolenia

 • prowadzimy szkolenia dla pracowników z obszaru Lean Managment,

Utrzymanie ruchu

 • wdrażamy metodologie prawidłowego utrzymania maszyn poprzez: angażowanie operatorów w utrzymanie ruchu, tworzenie nawyku dbania o maszyny i urządzenia, planowane konserwacje, wprowadzanie wskaźnika OEE, warsztaty na stanowisku pracy,

SMED

 • konsekwentnie redukujemy czas przezbrojeń maszyn i dbamy o utrzymanie wypracowanych wyników,

PCP

 • wdrażamy system zgłaszania i wykorzystania dobrych praktyk  (system sugesti pracowników),

5S

 • optymalizujemy stanowiska pracy oraz wspieramy w optymalizacji layoutów,

Technologia

 • proponujemy nowe koncepcje technologiczne,

Jakość

 • skupiamy się na poprawie wskaźników jakościowych poprzez: obniżenie kosztów jakości, zmniejszenie ilości reklamacji, inicjowanie analiz 8D, zmniejszenie ilości braków produkcyjnych, poprawa wskaźnika PPM, poprawę poziomu jakości dostaw,

ERP

 • wspieramy efektywne wdrożenie programów ERP,

Wskaźniki

 • pracujemy na wskaźnikach,

Audyty

 • prowadzimy audyty,